Wszystkie

Serwer poczty elektronicznej

Skrzynka mailowa, choć jest elektroniczna, powoli zastępuje tradycyjną pocztę i papierowe listy. Z uwagi na niebywałą wygodę użytkownicy decydują się na przesyłanie korespondencji wirtualną drogą.